Hợp tácTrang này dành cho những nội dung liên quan đến hợp tác, liên kết, chính sách cho đại lý, nhượng quyền thương hiệu. 

Trong phần nội dung này, bạn có thể tùy chỉnh định dạng hoặc gắn link liên kết cho text

Bạn cũng có thể chèn hỉnh ảnh, bảng biểu, clip Youtube và các biểu mẫu của Google như Google Form, Google Sheet...